Siste innlegg

Beverjakt

  • 70.000 Bever i Norge
    12-04-2011 12:00
    Howard Parker, som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bø, uttaler til Østlendingen at bestanden av bever kan være så stor som 70 000 dyr og at det derfor bør det være mulig å skyte opp mot 15 000 bever årlig. Beveren er derfor et underbeskattet vilt i Norge, og mange flere jegere bør benytte sjansen til å komme seg ut på jakt i disse vårdager. I mange kommuner har en åpnet for beverjakt helt frem

  • Beverjakt i April og Mai 2011
    09-02-2011 12:00
    Mange har etterspurt vår Beverjakt film, og vi har endelig fått planlagt en ny beverjakt på Gjesåsen (Finnskogen).   Så snart isen går vil Jaktglede ta med kameramann og ta turen til Gjesåsen for å jakte bever. Vi håper på mange flotte dager med flere fellinger slik at i får ferdigstilt DVD'en og lansert denne.   Får vi nok materiell til å ferdigstille filmen vil den etter all sannsynlighet lanseres i

 
 
© Jaktglede 2011
 
Jaktglede forbeholder seg retten til å slette kommentarer til våre blogginnlegg dersom disse er usakelige eller fiendtlige overfor jakt generelt.