Tips og råd til Hjortejakt

Vi vader over elva for å komme til hjortenHjorten regnes som et av våre ‘smarteste’ hjortevilt og byr på en skikkelig utfordring. Tradisjonelt sett drives hjortejakt enten som drivjakt, jakt på bøen, postering på trekkruter eller som snikjakt. Når du selv skal ut på hjortejakt bør du forhøre deg med lokalkjente. De vil vite mer om hva som er tradisjon i akkurat det området du skal jakte i.

Mange jaktlag praktiserer for eksempel ’forbud’ mot jakt på bøen (innmark), mens andre ikke tillater drivjakt i frykt for at hjorten skal bli presset ut av terrenget.

Under får du noen tips og råd i forhold til de forskjellige jaktformene:

Jakttid

Generell jakttid for hjort er fra 10.09 til 15.11. De senere årene har hjorten mange steder blitt så tallrike at enkelte kommuner har besluttet å utvide jakttiden. Du bær derfor sjekke hva som gjelder i den kommunen du jakter.

Medvind er håpløstVegard og måneskinnsbukken

Hjorten er utrolig var, og jakt i medvind er helt håpløst. Selv ved drivjakt er det nærmest umulig å få frem hjorten mot postene dersom postrekka sitter med vinden i ryggen. De vanskeligste jaktforholdene får du derfor når det er ustabil og/eller lite vind som det ikke er lett å forholde seg til.

Drivjakt

Drivjakt gjøres mange steder med hell. Det som er viktig å tenke på når du driver er at dette gjøres forholdsvis stille og forsiktig. Driverne skal ikke lage masse leven, men gå vanlig gjennom skogen. Hjorten lar seg ikke drive fremover så lett så det er ikke uvanlig at hjort smetter gjennom driverne eller bare forholder seg rolig i et tett kratt.

Alle bør har radio når en driver hjort. Det er vanskelig for postrekka å høre at driverne kommer og ofte vil du ikke høre dem før de er ganske nærme. Radio er derfor viktig for å sikre sikkerheten til alle.

Jakt på BøenPå vei hjem i tett kratt

Mange steder trekker hjorten ned på bøen på kvelden og dette er en mulighet mange jegere benytter. Jakt på bøen kan drives som posteringsjakt eller som snikjakt. Fordelen med jakt på bøen er at terrenget er åpent og dette gir bedre skytelys enn inne i skogen.

Måneskinnsjakt er også mulig her når det er fullmåne og skyfritt. Noen ganger blir det faktisk så lyst at de største bukkene ikke kommer ut av den tette skogen. Den beste måneskinnsjakten får du derfor i skiftende skydekke hvor det tidvis er helt månelys og tidvis ganske mørkt. Dette gir hjorten større trygghet og når månen titter frem får du skytelys.

Postering på trekkruter

Postering på trekkruter er også en vanlig og effektiv jaktform. Hjorten har ganske faste trekkruter de benytter hver morgen og kveld og postering på disse gir ofte resultat. En vanlig feil ved posteringsjakt er at en går alt for raskt frem til posten uten å tenke på støy og vindforhold. Bruk god tid og kikkert så øker du sjansene dine betydelig. God kamuflasje er også viktig – sitter du åpent til bør du også dekke til hender og ansikt.

SnikjaktJaktbu i tåke

Snikjakt på hjort regnes som den edleste formen for jakt, men er også desidert den vanskeligste. Noen tips om d vil prøve dette:

  • Bli kjent med terrenget før jakten. Hvor står dyra? Hvilke ruter kan du ta uten å lage støy.
  • Spotting fra dalen på forhånd er lurt. Bruker du litt tid i en kraftig kikkert kan du ofte se dyra. De står gjerne høyt og er du heldig har det kommet snø i høyden. Dette gjør det enklere å se dyra og reduserer støy.
  • Bruk god tid og lag minst mulig støy. Et godt tips er å bevege deg i dekke av annen lyd. For eksempel når en bil kjører i dalbunnen eller i et bekkeleie
  • Hjorten er mer oppmerksom på farer som kommer nedenfra. Det er derfor en stor fordel å runde rundt dyra og komme ovenfra hvis mulig.
  • Har du sett deg ut en fin kronbukk som du skal snike på må du huske på at disse vanligvis er omringet av koller og kalver og derfor svært vanskelig å komme innpå. Pass på at du finner dyra rundt storbukken og planlegg fremrykket.