Rype - litt fakta

Rype og jaktRype - vårt mest jaktede vilt og i 2010 var nesten 52.000 jegere ute etter denne vakre fuglen. Rypa finnes i nær sagt alle fjellområder i Norge og det er forholdsvis lett å få tilgang på jakt. I Norge har vi 2 rypearter, lirype og fjellrype.

Korte fakta om rype

  • Vekt: 450-700 gram (lirype er større en fjellrype)
  • Mat: Rypene er vegetariske og spiser knopper, frø, bær og blader. Kylling og ungfugl spiser også insekter
  • Leveområde: Rype finner vi i nær sagt alle fjellområder i Norge fra fjellbjørkebeltet og oppover.
  • Fjellrype: er den minste av de to artene rype vi har i Norge. Grå fjærdrakt om sommeren og er mindre enn lirypa. Holder til i de høyeste fjellområdene.
  • Lirype: er større enn fjellrypa og har brunspettet fjærdrakt om sommeren. Holder seg i fjellbjørkeskog og vierbeltet.

Klekking

Hekking foregår i mai og juni og rypa legger 9-14 egg i reir på bakken. Eggene ruges i 21-24 dager før kyllingene klekkes. Kyllingene blir raskt flyvedyktige (flaksedyktige) og etter bare 2 uker kan de fly kortere avstander. De første ukene av rype kyllingens liv er det viktig at temperaturen i fjellet ikke blir for lav. Får en svært kalde perioder i klekkingen er det fare for at store deler av kyllingene dør. Den første tiden spiser kyllingene mye insekter.

Fjærdrakten

Rypene har en tett fjærdrakt som isolerer godt i det kalde klimaet de lever i og selv føttene er dekket av fjær. Fjærdrakten byttes ut med årstidene og om sommeren er lirypa brunspettet og fjellrypa grå. Når mørkere tider kommer om høsten skifter rypa fjærdrakt og blir gradvis mer og mer hvit inntil den her helt hvit. I denne perioden er rypa utsatt dersom det ikke kommer snø hvor den kan gjemme seg.

Rype - hva spiser den?Litt av dagens fangst

Rypa utnytter godt det som finnes av mat i fjellet. Om sommeren og høsten spiser rypa mest blader og bær og den utnytter den føden som til en hver tid gir mest næring. Rypene spiser mye blåbær som har naturlig konserveringsevne. Dette gjør at en rype tåler lang mørningstid. Om vinteren er kosten ganske ensidig med knopper og kvister. I høyere områder hvor snøen blåses bort kan også rypene komme ned til barmark og spiser da av lyngen.

Rypa trykker

Rypene er ikke spesielt gode til å fly og er utsatt så snart de tar til vingene. En rovfugl vil ikke ha noe problem med å innhente og drepe en flygende rype. Dette er en av grunnene til at rypa trykker (ligger rolig) når den oppdager fare. Spesielt lirypa trykker hardt og dette gjør den til et yndet mål for jegere med hund. Fjellrypa trykker noe dårligere og det gjør det enklere for støkkjegeren å få fuglen på vingene. Hvor godt rypene trykker varierer gjennom året og en vil se at rype trykker godt i begynnelsen av jakten, men at dette avtar utover senhøsten og vinteren.