Reinsdyr - Hvor kan du jakte

Det er mange som vil jakte reinsdyr og det er ikke nok fellingstillatelser til at alle som vil på jakt. Om du ikke har tilgang på eget terreng har du i prinsippet to alternativer. Du kan søke om jakt på reinsdyr på statsallmenninger eller du kan kjøpe kort privat til en forholdsvis høy pris.
 
På iNatur kan du søke om jaktkort på stort sett alle statsalmenninger og er det første stedet du bør søke om villreinjakt. Under finner du kort informasjon om de enkelte villreinområdene og linker til tilbydere av jakt på reinsdyr.

Klikk på menyen under for å komme direkte til et område:
 
Setesdal Ryfylke Oksenhalvøya Ottadalsområde
Setesdal Austhei Fjellheimen Snøhetta
Skaulen Etnefjella Nordfjella Rondane
Våmur Roan Lærdal Årdal Sølnkletten
Brattefjell-Vindeggen Vest-Jotunheimen Tolga Østfjell
Blefjell Sunnfjord Forollhogna
Hardangervidda Førdefjella Knutshø
Norefjell – Reinsjøfjell Svartebotnen  
 

Setesdal Ryfylke

Vårt nest største villreinområde med et areal på 6130km2 har som mål å ha en vinterstamme på 2000 reinsdyr. Store deler av arealet ligger i høydelaget 800-1200 m.o.h. Villreinen i dette området har spesielt utfordrende levekår. Fordi området ligger nær kysten kommer det ofte mildvær på vinteren og dette medfører nedising av beiteområdene. Samtidig er det i område dårlige vekstvilkår for lav som normalt utgjør hovedføde i vinterhalvåret.

Korte fakta*:
 • Stamme: 1750 (2008)
 • Fellingstillatelser: 261 (2008)
 • Fellingsprosent: 31% (2008)

Tilbydere:
 • Setesdal Ryfylke Villreinlag - Her finner du en oversikt over kontaktpersoner i de lokale lagene for jakt på reinsdyr
 • iNatur - iNatur har noen kort til opplæringsjakt

Topp

Setesdal Austhei

Setesdal Austhei er et av våre nyeste villreinområder, og det var tamreindrift her helt frem til 1979. Fra 1981 ble det åpnet jakt på reinsdyr og bestanden teller i dag ca 1000 reinsdyr. Hele Setesdal Austhei er eid av private rettighetshavere og det er derfor ikke åpent salg av jaktkort. Noe kortsalg kan foregå gjennom de private rettighetshavere.

Korte fakta*:
 • Stamme: 1000 (2008)
 • Fellingstillatelser: 433 (2008)
 • Fellingsprosent: 54% (2008)

Tilbydere:
 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Skaulen Etnefjella

Skaulen/Etnefjell omfattar fleire til dels isolerte villreinareal i kommunane Suldal, Sauda og Vindafjord i Rogaland i tillegg til Etne og Odda i Hordaland. Reinsdyra i dette området har de senere årene vært synkende og det antas at noen reinsdyr har utvandret til Hardangervidda.

Korte fakta*:
 • Stamme: 200 (mål)
 • Fellingstillatelser: 32 (2008)
 • Fellingsprosent: 28% (2008)

Tilbydere:
 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Våmur Roan

Denne stammen er opprinnelig villrein som har trekt over fra Setesdal Austhei. Reinsdyra i dette området oppholder seg mye i skogen og vil, når de blir forstyrret, spre seg i mindre grupper. Reinsdyra oppfører seg derfor mer lik skogsrein enn høyfjellsrein. Terrenget er kupert og består i stor del av lyngheier og furuskog.

Korte fakta*:
 • Stamme: 200 (2008)
 • Fellingstillatelser: 30 (2008)
 • Fellingsprosent: 67% (2008)

Tilbydere:
 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Brattefjell-Vindeggen

Brattefjell-Vindeggen er et sammenhengende fjellområde som ligger syd for Møsvatn/Rjukan, vest for Gaustatoppen, nord for Hjartdal og øst for Rauland. Villreinstammen i Brattfjell-Vindeggen består opprinnelig av reinsdyr som på slutten av 1960 tallet utvandret fra Hardangervidda.

Korte fakta*:
 • Stamme: 500 (bestandsmål)
 • Fellingstillatelser: 335 (2008)
 • Fellingsprosent: 34% (2008)

Tilbydere:
 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Reinsdyra i Blefjell

Reinsdyra på Blefjell stammer fra dyr som har utvandret fra Hardangervidda. Enkelte år har større flokker trukket inn, men senere trukket tilbake til Hardangervidda. Fra 1970 har Blefjell hatt en mer eller mindre fast stamme med reinsdyr som nå har vokst til mellom 150 og 200 dyr. Reinsdyra har begynt å bruke skogsområder i vest og det har derfor vært vanskelig å få nøyaktige strukturtellinger.

Korte fakta*:
 • Stamme: 150-200
 • Fellingstillatelser: 2 (2008)
 • Fellingsprosent: 100% (2008)

Tilbydere:
 • Nordstul Sameie - Nordstul terrenget har samjakt avtaler med naboeiendommene i kommunen, slik at kortene har gyldighet innen kommunenes del av Blefjell, i alt ca 40 000 dekar. De har ikke egen webside, men søk etter Nordstul Sameie så får du frem oppdatert telefonnr og kontaktdata.

Topp

Hardangervidda

Hardangervidda er vårt største villreinområde og enkelte år er det så mange som 3500 fellingstillatelser. Mange private grunneiere gjør det noe vanskelig å orientere seg i forhold til kjøp av jaktkort på reindyr, men det er ofte mulig å få tak i kort – også etter at jakten har startet. Hardangervidda er et stort fjellplatå og det kan være vanskelig å finne reinsdyra. Har været stått på fra en retning i lengre tid vil villreinen ofte samle seg på en side av vidda, og er dette utenfor ditt jaktterreng er det bare å ta tålmodigheten til hjelp.

Korte fakta*:
 • Stamme: 8000 (2006)
 • Fellingstillatelser: 1516 (2008)
 • Fellingsprosent: 44% (2008)

Tilbydere:

Topp

Norefjell – Reinsjøfjell

Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde ligger i Buskerud fylke og deles mellom kommunene Sigdal, Nore, Uvdal, Nes, Krødsherad og Flå. Villreinen i dette område stammer fra et fåtall tamrein som unngikk slakting når tamreindriften opphørte på slutten av 1960 tallet. Reinen i område regnes som lite sky og derfor forholdsvis lett å jakte på. I 2008 var hadde dette området høyest fellingsprosent (90%) av alle villreinområder.

Korte fakta*:
 • Stamme: 570 (2006)
 • Fellingstillatelser: 252 (2008)
 • Fellingsprosent: 90% (2008)

Tilbydere:
 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.


Reinsdyr på Oksenhalvøya

Oksenhalvøya ligger i Hordaland og kommunene Granvin, Ullensvang og Ulvik

Korte fakta*:

 • Stamme: 30 (2006)
 • Fellingstillatelser: 4 (2008)
 • Fellingsprosent: 50% (2008)

Tilbydere:

 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Fjellheimen

Villreinområde som er del mellom Sogn og Fjordane og Hordaland. Fjellheimen omfatter kommunene Høyanger, Aurland, Vik, Modalen, Vaksdal og Voss. Reinsdyrene i Fjellheimen er tidligere tamrein som fra midten av 1960 tallet har blitt forvaltet som villrein.

Korte fakta*:

 • Stamme: 500 (2006)
 • Fellingstillatelser: 161 (2008)
 • Fellingsprosent: 38% (2008)


Tilbydere:

 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Nordfjella

Nordfjella villreinområde er delt mellom Buskerud og Sogn og Fjordane. Området ligger i kommunene Aurland, Lærdal, Hol, Ål og Hemsedal. Villreinen i dette området er opprinnelig en del av stammen på Hardangervidda, men jernbane og vei har gjort at utveksling av reinsdyr mellom stammen på Hardangervidda og Nordfella er minimal.

Korte fakta*:

 • Stamme: 2500 (2006)
 • Fellingstillatelser: 650 (2008)
 • Fellingsprosent: 56% (2008)

Tilbydere:

 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Lærdal Årdal

Villreinområde som ligger i kommunene Lørdal og Årdal i Sogn og Fjordane. Området hadde tidligere en større stamme villrein, men denne forsvant tidlig på 80 tallet. Senere har det vært introdusert reinsdyr fra andre området og i 2008 ble det utstedt 80 fellingstillatelser i dette området.

Korte fakta*:

 • Stamme: 160 (2004)
 • Fellingstillatelser: 80 (2008)
 • Fellingsprosent: 70% (2008)

Tilbydere:

 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Vest-Jotunheimen

Vest-Jotunheimen villreinområde ligger i kommunene Årdal og Luster i Sogn og Fjordane. Stammen er opprinnelig forvillet tamrein og var i 2006 på rundt 340 vinterdyr. De siste 2 årene har stammen blitt betydelig redusert og står nå i fare for å bli utryddet. Det var derfor ikke reinsdyrjakt i 2008.

Korte fakta*:

 • Stamme: 340 (2006)
 • Fellingstillatelser: Ikke jakt i 2008
 • Fellingsprosent: Ikke jakt i 2008


Tilbydere:

 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Reinsdyr i Sunnfjord

Sunnfjord villreinområde ligger i Sogn og Fjordane og er et langt og kystnært villreinområde. Stammen talte i 2006 120 vinterdyr som opprinnelig stammer fra tamrein som på 70-tallet ble satt ut i området.

Korte fakta*:

 • Stamme: 120 (2006)
 • Fellingstillatelser: 25 (2008)
 • Fellingsprosent: 96% (2008)

Tilbydere:

 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Førdefjella

Førdefjella ligger i Sogn og Fjordane og er i likhet med Sunnfjord et kystnært område. Reinsdyra i dette området er opprinnelig tamrein som ble satt ut for å drive tamreindrift på 50-tallet, men det ble senere besluttet å forvalte disse reinsdyra som villrein. Det var i 2008 ikke jakt i dette området.

Korte fakta*:

 • Stamme: 85 (2006)
 • Fellingstillatelser: Ikke jakt i 2008
 • Fellingsprosent: Ikke jakt i 2008

Tilbydere:

 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Svartebotnen

Svartebotnen ligger i Sogn og Fjordane i kommunene Stryn og Gloppen. Stammen i dette området er opprinnelig tamrein som ble satt ut på 70-tallet. I dag er det reinsdyrjakt i området og i 2006 talte stammen ca 80 vinterdyr.

Korte fakta*:

 • Stamme: 80 (2006)
 • Fellingstillatelser: 17 (2008)
 • Fellingsprosent: 100% (2008)

Tilbydere:

 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Ottadalsområde

Ottadalen villreinområde er det 3. største leveområde for villrein i Norge. Området deles mellom Oppland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Området deles inn i Ottadalen Nord og Ottadalen Sør hvor nordområdet er størst med tanke på fellingstillatelser. Målet er at nordområdet skal ha en vinterstamme på 2000 reinsdyr, mens det i sørområdet skal være rundt 700.

Korte fakta*:

 • Stamme: 3000 (2006)
 • Fellingstillatelser: 886 (2008)
 • Fellingsprosent: 69% (2008)

Tilbydere:

Grotli høyfjellshotel kan i høst tilby 6 ekslusive reinsdyrpakker i Skjåk kommune. Gjesten vil kunne jakte på reinsdyr fra rett utenfor "hoteltrappen" da vi har fått tildelt områder vest for hotellet mot Stryn sommerki senter (10 min kjøring så er du midt i området) med 4 dyr og 2 dyr øst for Grotli 15 min kjøring med bil. Grotli vil også fremheve sine fantastiske fiskemuligheter, sykkel og tur terreng samt rafting og actionsport nede i Skjåk. Her kan jegeren fint ta med seg hele familien for noen flotte dager oppe på høstfjellet.

Topp

Snøhetta

Snøhetta villreinområde ligger mellom Lesja og Sunndalen. Reinsdyra i området er opprinnelig villrein og stammer fra en større stamme som kunne trekke fritt mellom Snøhetta og Rondane. Etter bygging av jernbane og vei over Dovrefjell ble villreinen i Snøhetta avskåret fra Rondane/Knutshø. Terrenget i Snøhetta har gode sommerbeiter, men svært begrenset med gode vinterbeiter.

Korte fakta*:

 • Stamme: 1400 (2006)
 • Fellingstillatelser: 836 (2008)
 • Fellingsprosent: 47% (2008)

Tilbydere:

 • iNatur - har jakt i Snøhetta og du kan søke om jaktkort her.
 • Lesjaskog viltlag - tilbyr jaktkort både i Ottadalen og Snøhetta Vest.

Topp

Reinsdyr i Rondane

Rondane er et langt og forholdsvis smalt fjellområde mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Området er delt i Rondane Nord som er på rundt 1200 km2 og Rondane Sør som er rundt 2100km2. Villreinen i Rondane er opprinnelig villrein og er derfor også forholdvis sky sammenlignet med andre villreinområder. Det er i Rondane god tilgang på vinterbeiter, men mindre gode sommerbeiter. Spesielt i nordområdet er tilgangen på gress og urter dårlig i sommerhalvåret.

Korte fakta*:

 • Stamme: 3500 (2006)
 • Fellingstillatelser: 1638 (2008)
 • Fellingsprosent: 53% (2008)

Tilbydere:

 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Topp

Sølnkletten

Villreinen i sølnkletten regnes som genetisk vill med lite innblanding av tamrein. Området er på i underkant av 1400 km2 og ligger mellom Atnadalføret, Folldalen og Østerdalen. Området er svært rikt på lav og gir gode vinterbeiter for villreinen. Reinsdyra oppholder seg tidvis i skogsområder og det er derfor vanskelig i ha oversikt over stammen. Fordi stammen er opprinnelig villrein har de også en mer vill atferd enn stammer der det er mye innblanding av tamrein. Reinsdyra i Sølkletten regnes derfor som vanskeligere å jakte på enn f.eks. reinsdyra i Forollhogna.

Korte fakta*:
 • Stamme: 935 (2008 – mål på 700)
 • Fellingstillatelser: 600 (2008)
 • Fellingsprosent: 43% (2008)
Tilbydere:
 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Tolga Østfjell

Dette villreinområde i Tolga kommune grenser mot Rendalen i sør og det er stor utveksling av reinsdyr mellom Rendalen og Tolga Østfjell. Fordi dette er et sammenhengende område trekker dyra til Rendalen dersom det er sørlig vind og du er avhengig av stabil nordavind dersom du skal jakte i Tolga Østfjell. Området er på 450 km2 og har godt grunnlag for reinsdyra med god tilgang på lav. Totalt er stammen i Rendalen og Tolga Østfjell på rundt 2000 dyr.

Korte fakta*:
 • Stamme: 700 (2006)
 • Fellingstillatelser: 50 (2008)
 • Fellingsprosent: 6% (2008)
Tilbydere:
 • Det har ikke lykkes Jaktglede å finne tilbydere av kort i dette området. Vil bli oppdatert så snart vi kommer i kontakt med tilbydere.

Forollhogna

Den nordligste villreinstammen vi har i Norge er kjent for store og flotte dyr med høy slaktevekt og store gevir. Reinsdyra på Forollhogna stammer fra tidligere tamreindrift og er vant til både folk og husdyr. Derfor er reinen her ikke så sky som i mange andre områder og anses som forholdsvis lett å jakte på.

Korte fakta*:
 • Stamme: 2000 (2007)
 • Fellingstillatelser: 950 (2008)
 • Fellingsprosent: 84% (2008)
Tilbydere:

Reinsdyr i Knutshø

Knutshø ligger i Sør-Trøndelag og omfatter kommunene Rennebu, Oppdal, Alvdal, Dovre og Folldal. Bestandsmålet for villreinstammen er på 1500 dyr i dette 1700 km2 store området. Villreinen i Knutshø regnes som en del av en større stamme som tidligere hadde tilhold i områdene rundt Dovre.

Korte fakta*:
 • Stamme: 1370 (2006)
 • Fellingstillatelser: 621 (2008)
 • Fellingsprosent: 56% (2008)
Tilbydere:

 • iNatur - Du kan søke om jaktkort her.
 • Det er ellers mange private rettighetshavere i Knutshø og det er lagt opp til gode fellesjaktavtaler mellom områdene. Det har ikke lyktes Jaktglede å finne private som tilbyr jaktkort på internett i dette område.
Topp

* Antall fellingstillatelser og fellingsprosent er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Det har ikke lykkes Jaktglede å finne en kilde for total stamme i de forskjellige områdene og Jaktglede har derfor etter beste evne samlet sammen data om total stamme fra forskjellige kilder (blant annet Wikipedia). Har du andre og mer korrekte opplysninger ber vi om at du kontakter oss.