Reinsjakt - Tips og råd

Her er noen av våre tips til deg om du Vegard har skutt en storbukk i Skjåkvil ta turen opp i de Norske fjellene på reinsjakt.

Jakttid

Jakttid for villrein er fra 20.08 til 30.09. Sjekk allikevel hva som er gjeldende for ditt område da spesielt sluttidspunkt varierer en del.

Dyrenes sanser

Luktesansen hos reinsdyra er spesielt godt utviklet og er den sansen en må ta mest hensyn til. Selvfølgelig er syn og hørsel viktig, men synet er ikke spesielt godt og så lenge du er rolig oppdager de deg som regel ikke. Hørsel er også lett å forholde seg til – spesielt når du jakter på en flokk som selv bråker en god del.

Hvor vare villreinen er varierer fra område til område, men det er uansett en god regel å holde seg godt i skjult ned-vinds for dyra. På reinsjakt har jeg ofte opplevd at dyra ikke nødvendigvis støkkes selv om de oppdager deg med 1 av sansene. Kanskje har de sett deg, men dette skaper ikke nødvendigvis vill flukt. Dersom flere av sansene oppdager deg – de ser og lukter deg – er sannsynligheten for flukt større. Så blir du oppdaget er ikke nødvendigvis jakten over – ligg i ro og følg med – ofte drar ikke reinsdyra langt.

Villreinens oppførselEn simleflokk på nært hold

Når du er på reinsjakt må du vite at reinsdyra trekker på vinden. Dette har flere konsekvenser for deg som jeger:

 • Om vindretningen har vært stabilt over en lengre periode vil sannsynligvis det meste av villrein samle seg i et område av fjellet
 • Når du har funnet villreinflokken bruker du denne kunnskapen til å vurdere hvilken vei det er sannsynlig at flokken tar.
 • I varme perioder vil dyra trekke opp i høyden og gjerne ut på snøflekker/breer for å kjøle seg ned og for å unngå mygg og fluer. I slike perioder kan det derfor være lurt å lete etter dyra på de høyeste områdene.

Hvordan finner jeg reinsdyra?

Vidda er stor og uten støtte er det vanskelig å finne reinsdyra. Heldigvis finnes det som regel telefon eller internett tjenester for hvert villreinområde som er åpne i reinsjakten og her finner du som regel mye informasjon. Når du vel har fått sjekket opp hvor dyra sto i går gjelder det å få fatt i en så presis værmelding som mulig.

Dyra går som nevnt på vinden og ut fra det gjelder det å finne ut hvor dyra vil være i dag. Spørsmål som da dukker opp er: Hvor langt trekker villreinen på en natt/dag? Hvilken rute er det sannsynlig at de har tatt? Her er kjentmenn og oppsynet gode ressurser, men til slutt blir det du selv som må gjøre et valg. Alle andre jegere har samme tilgang til informasjon som du har og jeg bruker derfor 2 valg:

 • En flokk ble oppdaget sent på dagen i et område og du tror at dyra er rimelig stasjonære: Da er det bare å sette på vekkeklokka så tidlig du orker, ta på seg hodelykten og gå innover. Er du ikke blant de første på stedet vil sannsynligvis andre jegere være foran deg i køen når du kommer frem og flokken vil være i trekk. Er du derimot først på flokken i grålysningen er det duket for en fantastisk opplevelse.
 • Du vet ikke helt når flokken ble oppdaget og/eller den var i trekk. Da vil sannsynligvis villreinflokken ikke være på samme sted neste dag og du må forsøke å finne et godt sted hvor du kan avskjære den. Da er det bare å finne en god værmelding, bruke kartet og finne en topp hvor du har oversikt.

Når på dagen er det best reinsjakt?Speider etter Reinsdyr

På reinsjakt er du ikke like avhengig av grålysning og kveldsjakt som på andre hjortedyr. Riktignok er villreinen mest aktiv i disse periodene og de vil (om de ikke forstyrres) bruke mye av dagen til hvile. Under jaktperioden vil dyra ikke i like stor grad få mulighet til å roe seg på dagen og jakten bedrives derfor hele dagen.

Er du i et område uten andre jegere og lite forstyrrelser for reinen er morgenen den beste tiden, da er dyra i bevegelse og det er større sjanse for å oppdage dem. Er du i områder med mange andre jegere kan allikevel morgenen være den beste tiden. Ikke fordi dette gir deg større mulighet for å oppdage dyra, men fordi det er større sjanse til å få flokken på egenhånd.

Pass på at du vet hvor lenge det er lov å jakte. I mange områder er det satt restriksjoner på når på dagen jakten begynner og slutter.

Hva bør jeg ha med meg?Kikkert er viktig på reinsdyrjakt

 • Kikkert – Kikkert er en nødvendighet og mye tid blir brukt med denne. Personlig liker jeg forstørring på 10x på villreinjakten, 8x blir litt lite på fjellet og blir forstørringen over 10x har jeg problemer med å holde kikkerten rolig nok. Hvilken forstørring du velger er en smakssak og jeg ville heller ha lagt vekt på den optiske kvaliteten. Enkeltdyr og mindre flokker med reinsdyr er vanskelig å oppdage og en kikkert av topp kvalitet gjør det definitivt lettere å se dyra på lang avstand (uansett forstørring).
 • Avstandsmåler – Nok en ting å dra med seg innover vidda? Vel jeg har valgt et kikkertsikte som har avstandsmåler, men det er en dyr løsning. Poenget mitt er bare at det er svært vanskelig å bedømme avstand på fjellet og det er stor forskjell på at skudd på 150 m mot et skudd på 250 meter. Mens vi venter har vi noen ganger hatt konkurranser og å gjette avstander og alt for mange ganger viser det seg at jeg undervurderer avstanden.
 • Tørre og varme klær – Det er helt nødvendig å ha med seg godt med varme klær samt lue og votter. villreinjakta består av 2 hovedelementer – 1) hard gåing innover fjellet og opp på den høyeste toppen i området og 2) lange timer med stillesittende venting. Ikke undervurder hva du har behov for av varme klær – selv på en fin dag.
 • GPS – Er vel ikke en nødvendighet, men er en først blitt vant til denne sikkerheten er det ingen vei tilbake. Godt å vite at den er med når tåka kommer sigende og moro å kunne se hvor langt en har gått og hvor mange høydemeter en har fått i låra.
 • Kart og kompass – Er helt nødvendig. Ikke bare av sikkerhetshensyn, men også for å planlegge turen og for å finne sannsynlige ruter villreinen vil ta.
 • Jaktradio – Tja, er dere flere som jakter sammen er jaktradio svært nyttig. Om du er alene har du ikke behov for denne. De første gangene jeg var på villreinjakt hadde jeg på jaktradioen i scanning modus hele tiden. Plukket opp mange samtaler om dyr her og der, men sjeldent noe jeg selv kunne bruke. Nå har jeg jaktradioen på minst mulig – for meg ødelegger radioen en del av den fine naturopplevelsen.
 • Rød lue – Jakter du i område med andre jegere? Sannsynligvis er det vanskelig å vite 100% sikkert at det ikke er andre jegere som stiller på samme flokk som deg. Da er det viktig at det er lett å oppdage deg for andre jegere. Når jeg ser hvordan det jaktes i enkelte områder synes jeg det er rart at det ikke finnes historier om jegere som er skutt på reinsdyrjakt.
 • Fjellduken – Villreinjegerens redning – Brukes til alt fra å holde varmen, holde seg tørr i regnet, som underlag for slaktet osv.
 • Mat – Du tar selvfølgelig med mat, men det er også verdt å tenke gjennom hvordan du skal jakte. Skal du forfølge dyra langt innover fjellet? Hvor sent på dagen skal du tillate deg å skyte? Jeg har alltid med litt ekstra mat så jeg vet at jeg klare meg til dagen etter.
 • Ryggsekk – En god og stor sekk er Tung ryggsekk på reinsjaktviktig. Skal du bære ned kjøttet finnes det ingen bedre løsning enn en god pakkrammesekk. Anatomiske sekker er gode for rundt 20 kg, men når et reinsdyr skal bæres ned er pakkrammen god å ha. Har du planer om å jakte i mange år fremover? Da er det bedre å gå flere turer enn å overlaste sekken. Det blir raskt 50 kg på ryggen om du skal bære en simle ut og det er en stor påkjenning for rygg og knær…
 • Søppelsekk – godt å ha en søppelsekk med. Godt som underlag for slakting og god å ha for å legge kjøttet i når du skal bære det ned.
 • Viltnett – En varm dag eller har du planer om å mure ned kjøttet for å hente det dagen etter? Viltnettet er godt å ha.
 • God kniv – En god kniv til slaktningen må være med. Behovet for kniv er litt forskjellig i forhold til hvordan du planlegger å få dyret ned fra fjellet. Skal du bære minst mulig kan det være at kjøttet skal utbenes. Samtidig skal kniven takle alt fra flåing til kutting av nakke/rygg. Kanskje du vil ha med deg en utbeningskniv i tillegg?
 • Hodelykt – Skyter du sent på dagen kan det være at du må gå hjem i mørket.

Andre jegere

En av utfordringene (og kildene til frustrasjon) på villreinjakt er andre jegere. Er flokken nær vei kan du også regne med at det vil være mange andre jegere som jakter på flokken. Pass på at du selv ikke er en av jegerne som gjør det utrivelig i fjellet.

Vent til andre jegere har jaktet ferdig før du selv stiller på flokken. Bruk kikkerten godt for å sjekket at andre jegere ikke ligger i posisjon før du selv stiller på flokken. Det er etter min mening større sannsynlighet for at flere får felt dyr om en tar det rolig og lar en og en jeger jakte på flokken enn om alle presser dyra.

Selv liker jeg å unngå disse situasjonene mest mulig. Når en flokk oppdages vil de fleste jegere løpe ned fra toppen de sitter på for å komme nærmere flokken. Når da flokken drar havner disse jegerne i ’bakevja’, og du skal være i god form om du skal ta igjen en flokk i trekk. Med stort hell avventer jeg heller situasjonen: Hvor kom flokken fra? Hvilken vei er den på vei? Hvor kan jeg best avskjære den? Før eller senere vil flokken trekke videre og da kan du være på rett sted til rett tid. Du kan sitte på fjelltoppen og følge med på hva som skjer, spise litt mat og lade krefter. Når flokken trekker i en retning kan du raskt trekke ned på hver side av høyden du sitter på avhengig av hvilken vei flokken tar. Flere ganger har jeg da fått flokken alene på skuddhold, men det er en strategi som krever mye is i magen...

Skuddet

Avstandene i fjellet blir ofte lengre enn i skogen. Dette er også som regel greit da du ofte kan skyte fra liggende posisjon. Skudd ut til 150 meter kan være greit, men om du skal skyte på avstander over dette må du være sikker i din sak. Da skal du være en god skytter og vind og kulebane blir fort viktige elementer.

At dyret du skyter på må være fritt og at du må ha sikker bakgrunn sier seg selv.

Slakting skal jeg ikke beskrive her, men noen tips som er spesielle for reinsdyrjakt har jeg tatt med.

Nedmuring av kjøtt – Om du skal legge Nedmuring av kjøtt på reinsjaktigjen kjøtt i fjellet kan du ’mure’ det ned i steinura. Lag en luftig grav av stein og pass på at steinene er så store at jeven ikke kan rive dem bort. Pass på at vann ikke kan samle seg i bunnen av graven og avslutt med å legge noen store heller på toppen som tak. Kjøttet legger du inn i en striesekk eller et viltnett. Er det vanlig høsttempratur i fjellet kan kjøttet ligge sånn i flere dager.

Et fint sted for kjøttet å modne på. Pass bare på at du merker av på kart/gps hvor kjøttet er lagt igjen. Når skuddet faller sent på ettermiddagen langt fra bil eller camp? Om du skulle komme i denne situasjonen kan din eneste mulighet være å få vommet ut dyret og så komme tilbake dagen etter for å gjøre resten av jobben. Dette er som regel mulig gitt at det ikke er for varmt og for mye fluer. Det du gjør er å legge dyret oppå en større stein slik at steinen går litt inn i magen. Dyret ligger da stabilt. Legg så en flat stein opp mot rumpa og rundt på sidene. Dyret er da sikret mot fugler og da er det bare å komme seg raskt inn i dagen etter og håpe på at jerven ikke har funnet dyret.

Gå aldri fra sekken

Gå aldri fra sekken! Uansett situasjon! I jaktsituasjonen er det lett å kaste sekken for å krype de siste 100 meterne mot dyrene, men så måtte du krype 100 meter til osv. Plutselig er du langt unna sekken og da blir det vanskelig å finne den igjen.

Flere ganger vil dyra trekke fra deg og da er det utrolig irriterende å måtte gå tilbake for å hente sekken før du kan ta opp jakten. Jeg tør å påstå at dine sjanser totalt sett øker om du alltid tar med deg sekken, selv om den gjør det vanskeligere å krype/snike på dyra. Sekken er også en god skytestøtte.

 

Tips: Ønsker du å ta turen på jakt - se vår oversikt over villreinområder med linker til tilbydere av jakt på reinsdyr